Οι γραπτές προαγωγικές & απολυτήριες εξετάσεις λυκείου θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ΦΕΚ 4134/2021. Συγκεκριμένα:

1. Τα μαθήματα της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις είναι τα εξής: Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία), Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία), Αγγλικά. Τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

2. Τα μαθήματα της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις είναι τα εξής: Γενικής Παιδείας: Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία), Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Αγγλικά και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού. Τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

3. Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις είναι τα εξής: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού. Τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: ΦΕΚ 4134/2021