Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ