Παρακάτω βρίσκεται συγκεντρωμένη η ύλη ανά μάθημα για τις ενδοσχολικές εξετάσεις της Γ' Λυκείου (σχολικό έτος 2021-2022)

 

ð ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΟΝΟ για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Από το βιβλίο Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες – Στατιστική)

Γ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Λυκείου, έκδοση 2020:

Ύλη μαθήματος Στοιχεία πιθανοτήτων και Στατιστικής

Πιθανότητες

Ενότητα 1.1 Πειράματα τύχης, δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα 

Ενότητα 1.2 Πιθανότητες: Ορισμοί και εφαρμογές 

Ενότητα 1.3 Πιθανότητες και πράξεις με ενδεχόμενα

Από τις ενότητες

Ενότητες 1.1-1.3 με τους τύπους χωρίς τις αποδείξεις σελίδα 30. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τους τύπους για τις εφαρμογές και τις ασκήσεις.

Στατιστική

Ενότητα 2.1 Πληθυσμός - Δείγμα – Μεταβλητές

Ενότητα 2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων 

Ενότητα 2.3 Μέτρα θέσης και μεταβλητότητας, θηκόγραμμα, συντελεστής

μεταβλητότητας 

Ενότητα 2.4 Κανονική κατανομή και εφαρμογές

Ενότητα 2.7 Γραμμική συσχέτιση ποσοτικών χαρακτηριστικών και διαγράμματα διασποράς

Ενότητες 2.1-2.4

Σελ. 48-87

Από την Ενότητα 2.7

Σελ. 122-124 (οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ανάμεσα σε διάφορους τύπους ποια είναι η εξίσωση της ευθείας δεν χρειάζεται να θυμούνται το τύπο του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης.

Χρειάζεται επίσης να γνωρίζουν πότε είναι δύο μεταβλητές είναι θετικά, αρνητικά, τέλεια θετικά, τέλεια αρνητικά, γραμμικά ασυσχέτιστες και μόνο αυτά χωρίς ασκήσεις και εφαρμογές )

 

 

ð ΧΗΜΕΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ Α

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΕΛ. 13-19,33-35,36-38

ΤΕΥΧΟΣ B

2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΣΕΛ. 43-50, 54-57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : Χ.ΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΣΕΛ. 71-83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : Χ. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΣΕΛ. 103-121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΣΕΛ. 137-172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΕΛ. 209-225

 

ð ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Προσανατολισμός)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Λατινικά γλώσσα και λογοτεχνία (σελ. 9 – 12)

                       Κλασική εποχή (σελ. 14 – 21)

ΚΕΙΜΕΝΑ :   16 – 25, 31-38, 41-45.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που διδάχθησαν

                         Εκτός του πλαγίου λόγου.

 

ð ΑΡΧΑΙΑ (Προσανατολισμός)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πρωταγόρας Β, Γ

                     Αριστοτέλης (σ.127-129 και 133-135)

                     Ηθικά Νικομάχεια

                       Πολιτικά

Διδ. Ενότητες : 1-2, 4-7, 11-19.

 

 

ð ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟ 1: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή

1. Ανάλυση Προβλήματος

1.1 Η έννοια πρόβλημα

1.2 Κατανόηση προβλήματος

1.3 Δομή προβλήματος

1.4 Καθορισμός απαιτήσεων

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

2.1 Τι είναι αλγόριθμος

2.2 Σπουδαιότητα αλγορίθμων

2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων

2.4 Βασικές συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθμου

2.4.1 Δομή ακολουθίας

2.4.2 Δομή Επιλογής

2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών

2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες

2.4.5 Δομή Επανάληψης

3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα

3.3 Πίνακες

3.4 Στοίβα

3.5 Ουρά

3.6 Αναζήτηση

3.7 Ταξινόμηση

4. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

4.1 Ανάλυση προβλημάτων.

7. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού

7.1 Το αλφάβητο της ‘ΓΛΩΣΣΑΣ’

7.2 Τύποι δεδομένων

7.3 Σταθερές

7.4 Μεταβλητές

7.5 Αριθμητικοί τελεστές

7.6 Συναρτήσεις

7.7 Αριθμητικές εκφράσεις

7.8 Εντολή εκχώρησης

7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου

7.10 Δομή προγράμματος

8. Επιλογή και Επανάληψη

8.1 Εντολές Επιλογής

8.1.1 Εντολή ΑΝ

8.1.2 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

8.2 Εντολές επανάληψης

8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

9. Πίνακες

9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες

9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες

9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες

9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

10. Υποπρογράμματα

10.1 Τμηματικός προγραμματισμός

10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων

10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού

ΒΙΒΛΙΟ 2: «Πληροφορική», Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Ενότητα 1. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

1.1 Στοίβα

1.1.1 Παραδείγματα υλοποίησης στοίβας με χρήση μονοδιάστατου πίνακα

1.1.2 Ερωτήσεις - Ασκήσεις

1.2 Ουρά

1.2.1 Παραδείγματα υλοποίησης ουράς με χρήση μονοδιάστατου πίνακα

1.2.2 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

1.3 Άλλες δομές δεδομένων

1.3.1 Λίστες

1.3.2 Δένδρα

1.3.3 Γράφοι

1.3.4 Ερωτήσεις - Ασκήσεις

Ενότητα 3. Επιλογή και Επανάληψη

3.1 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

3.1.1 Παραδείγματα με χρήση της εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ

3.1.2 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

(Έχουν αφαιρεθεί από ΒΙΒΛΙΟ 1: Κεφάλαιο 3ο: 3.1, Κεφάλαιο 6ο: 6.1, 6.3, 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5, 6.7, Κεφάλαιο 10ο: 10.4, 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.6 Κεφάλαιο 13ο: 13.1, 13.2 και από          ΒΙΒΛΙΟ 2:Ενότητα 2, Ενότητα 4, Ενότητα 5.

 

ð ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η εξεταστέα ύλη , για την ενδοσχολική εξέταση , στα μαθηματικά προσανατολισμού είναι:

§ 1.2 (σελίδες 14 έως και 30)

§ 1.3 (σελίδες 30 έως και 39)

§ 1.4 (σελίδες 39 έως και 47 , ΕΚΤΟΣ του ορισμού σελίδα 43)

§ 1.5 (σελίδες 47 έως και 58 , ΕΚΤΟΣ των αποδείξεων στα τριγωνομετρικά ορια)

§ 1.6 (σελίδες 58 έως και 64 , ΕΚΤΟΣ του ορισμού σελίδα 59)

§ 1.7 (σελίδες 64 έως και 69)

§ 1.8 (σελίδες 70 έως και 85)

§ 2.1 (σελίδες 91 έως και 104 ,ΕΚΤΟΣτου ορισμού της κατακόρυφης εφαπτομένης σελίδα 98)

§ 2.2 (σελίδες 104 έως και 110 , ΕΚΤΟΣ των αποδείξεων των παραγώγων του ημχ και συνχ )

§ 2.3 (σελίδες 111 έως και 123 ,ΕΚΤΟΣ της απόδειξης της παραγώγου γινομένου σελίδα 112)

§ 2.5 (σελίδα 127 έως και 132)

§ 2.6 (σελίδες 132 έως και 140)

§ 2.7 (σελιδες 140 έως και 154 , ΕΚΤΟΣ του θεωρήματος σελίδας 146)

§ 2.8 (σελίδες 154 έως και 161 )

§ 2.9 (σελίδες 161 έως και168)

§ 2.10 (σελίδες 169 έως και 181)

 

 

ð ΙΣΤΟΡΙΑ (Προσανατολισμού)

Α.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟ (11-16)

Β.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

3.Η διανομή των εθνικών κτημάτων (σ. 23-25)

4.Η εκμετάλλευση των ορυχείων (σ. 25-26)

9.Τα εθνικά δάνεια(σ.35-37)

10.Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (37-38)

Γ.ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

1.Το αγροτικό ζήτημα (σελ. 42-45)

2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος (σ. 46-47)

4. Ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος (σ.50-51)

7. Οι μεγάλες επενδύσεις (σ.53)

9. Η κρίση του 1932 (σ.54)

ΚΟΜΜΑΤΑ

Α.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

2. Hδιαμόρφωση των νέων δεδομένων κατά τη διάρκεια της επανάστασης (σ.60-63)

3.Τα πρώτα ελληνικά κόμματα (σ.64-69)

Β.ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

1. Το σύνταγμα του 1844 (σ.70-73)

4. Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 (σ. 77-79)

Γ.ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

1. Η εδραίωση του δικομματισμού (σ. 80-81)

3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί (σ.84-88)

Δ.ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΔΙΧΑΣΜΟΣ

4. Ο εθνικός διχασμός (σ.93-97)

Ε.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

1. Οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής (σ. 99-104)

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ

Α.ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα (σ.122-123)

Γ.Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ

2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων (σ. 131-133)

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

Β.Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

2. Το πρώτο διάστημα (σ.146-149)

3.Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών (σ.149-152)

Γ.Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΟΛΟ(σ.153-159)

Δ.Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΟΛΟ(σ.160-162)

Ε.Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΟ (163-169)

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Ε.Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας(σ.206-107)

2.Η περίοδος της δημιουργίας (σ. 208)

3. Τα πρώτα νέφη (σ.208-209)

4. Η επανάσταση του Θερίσου (σ.209-216)

8.Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα (σ.219)

9. Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος (σ.219-220)

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Ε.Ο ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ 20ο ΑΙΩΝΑ

2. Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (σ.249-253)

3. Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (σ. 253-254)

 

 

ð ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Κεφάλαιο 1:

Βασικές Οικονομικές Έννοιες
(παράγραφοι 1 έως και 12, εκτός της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 6: «Μπορεί όμως να τονιστεί ... εκφράζει.»)

Κεφάλαιο 2:

Η ζήτηση των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 15)

Κεφάλαιο 4:

Η προσφορά των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 9)

Κεφάλαιο 5:

Ο προσδιορισμός των τιμών (παράγραφοι 1 έως και 5)

Κεφάλαιο 9:

Οικονομικές διακυμάνσεις - πληθωρισμός-ανεργία (παράγραφοι 1, 2, 3 από την αρχή έως: « ... 5% υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους.», 4 εκτός της 5ης πρότασης: «Επίσης άτομα τα οποία ... δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό.» και της ενότητας «Καταπολέμηση της ανεργίας», 5)

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα Κεφάλαια.

 

ð ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Προσανατολισμού)

Β' τεύχος: Κεφ.1, 2, 5, 6

 

ð ΙΣΤΟΡΙΑ (ΚΟΝΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19° ΑΙΩΝΑ (1815-1871)

Εισαγωγή (σ. 9)

1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815). Οι υποενότητες: Η σύγκληση του συνεδρίου (σ. 9) Η παλινόρθωση του «παλαιού καθεστώτος» (σ.10-11) Το τέλος του Ναπολέοντα και η ίδρυση της Ιερής Συμμαχίας (σ. 12)

2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη. Οι υποενότητες: Οι δυνάμεις της προόδου και οι πολιτικές ανατροπές (σ. 13)

3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη. Οι υποενότητες: Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης (σ. 16)

Η πολιτική συγκρότηση των Ελλήνων (σσ. 29-31) Η έκβαση της Επανάστασης (σσ. 31-33)

4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξη του (1830-1881) (σσ. 34-37)

6. Η Βιομηχανική Επανάσταση. Από την προβιομηχανική στη βιομηχανική εποχή (σσ. 41)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (1871-1914)

Εισαγωγή (σ. 53)

1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας (σσ. 53)

3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας. Οι υποενότητες: Η κατάσταση στο ελληνικό κράτος κατά την πρώτη πεντηκονταετία του βίου του (σ. 60) Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εκσυγχρονιστική πολιτική του (σ. 61) Το Κίνημα στο Γουδή και ο Ελ. Βενιζέλος (σσ. 61-62)

4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Νεοτουρκικό κίνημα (σσ. 67)

5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913). Οι υποενότητες: Ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος (σσ. 68-69)

Ο Β΄ Βαλκανικός πόλεμος και η Συνθήκη του Βουκουρεστίου (σ. 73)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

Εισαγωγή σ.75

1. Οι ανταγωνισμοί των Μεγάλων Δυνάμεων (1870-1914) σελ. 75-77

2. Η διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου (1914-1918) Οι υποενότητες: Ο πόλεμος γίνεται παγκόσμιος. σελ. 80

Μακεδονικό μέτωπο και το τέλος του πολέμου. σελ.80-81

Οι συνέπειες του πολέμου. σελ. 80-81

3. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σελ.81-84

4. Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (1919-1920) σελ.85-88

5. Ο Μικρασιατικός Πόλεμος (1919-1922) σελ.88-93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Εισαγωγή

1. Η δεκαετία 1920-1930

Η υποενότητα: Οι προκλήσεις κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του φιλελευθερισμού σελ.99-100

2. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930) Η υποενότητα: Προς την πολιτική σταθεροποίηση σελ.101

3. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειες της Η υποενότητα: Η εκδήλωση και οι συνέπειες της κρίσης (1929-1932) σελ.104

4. Η Ελλάδα στην κρίσιμη δεκαετία 1930-1940 Η υποενότητα: Η πολιτική αστάθεια και η εγκαθίδρυση της δικτατορίας. σελ.106-107

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Εισαγωγή σ.111

7. Οι συνθήκες Ειρήνης και η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. σελ.136-138

 

 

ð ΦΥΣΙΚΗ

Εξεταστέα ύλη Φυσικής Προσανατολισμού

Προαγωγικών Εξετάσεων Μαΐου 2022

Τεύχος

Κεφάλαιο

Παράγραφοι

Α΄

4

4.1* , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.6

*Χωρίς τις υποπαραγράφους γ) και δ) στις σελίδες 131-133

Β΄

5

5.6 , 5.7 , 5.8 , 5.9

Γ΄

4

4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5 , 4.6 , 4.7 , 4.8

 

5

5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4