Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, καλούνται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ & ΑΙΤΗΣΗ