Οι υποψήφιοι/ες για τις στρατιωτικές σχολές σε περίπτωση που έχουν απορίες για τα θέματα της προκήρυξης, μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα ΓραφείαΕνημέρωσης Κοινού και τα εξεταστικά κέντρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Ενημερώσεως Κοινού,καθώς και των αρμοδίων Υπηρεσιών των εξεταστικών κέντρων είναι τα εξής. (Πατήστε εδώ)