Υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων είναι η 5/7/2012, ημέρα Πέμπτη. Για όσους μαθητές αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στην υποβολή, το σχολείο θα παραμείνει ανοικτό τις ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη, για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας.