ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΣΤΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Οι προσφορές για τον εκπαιδευτικό περίπατο του σχολείου μας στο Ευγενίδειο Ίδρυμα και μαρίνα Φλοίσβου στις 20-12-2012 που παραλήφθηκαν από το διευθυντή είναι από τα πρακτορεία Thyamis Tours, @t Holidays  και Interland Travel. Η προσφορά που επελέγη είναι του πρακτορείου Thyamis Tours ως η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης καθώς λόγω καλής συνεργασίας από προηγούμενες εκδρομές με το ίδιο πρακτορείο.