ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Οι προσφορές για τον εκπαιδευτικό περίπατο του σχολείου μας στην Πλάκα και την Ακρόπολη στις 15-03-2013 που παραλήφθηκαν από το διευθυντή είναι από τα πρακτορεία Thyamis Tours(100 euro), At holidays (110 euro)  και Interland Travel (110 euro). Η προσφορά που επελέγη είναι του πρακτορείου Thyamis Tours ως η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης καθώς λόγω καλής συνεργασίας από προηγούμενες εκδρομές με το ίδιο πρακτορείο.