ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Οι προσφορές για τον εκπαιδευτικό περίπατο του σχολείου μας στο Κεφαλάρι Κηφισιάς στις 26-11-2013 που παραλήφθηκαν από το διευθυντή είναι από τα πρακτορεία Thyamis Tours και @t holidays. Η προσφορά που επελέγη είναι του πρακτορείου Thyamis Tours ως η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης καθώς λόγω καλής συνεργασίας από προηγούμενες εκδρομές με το ίδιο πρακτορείο