Εξεταστέα Ύλη 2014-2013

 

 

    ΤΑΞΗ Γ'        
                 
    Εξεταστέα ύλη          
Μάθημα: Θρησκευτικά            
  Σελίδες : Ενότητα 3            
    Ενότητα 4            
    Ενότητα 5            
    Ενότητα 7            
    Ενότητα 8            
    Ενότητα 9            
    Ενότητα 10            
    Ενότητα 11            
    Ενότητα 12            
    Ενότητα 16            
                 
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Γενικής Παιδείας      
  (Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος)        
                 
  Εισαγωγή σελ.  8-12            
  Από πρωτότυπο: κεφάλαια 36, 37, 40, 41        
  Από μετάφραση: κεφάλαια  34,35          
                 
                 
Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία          
  Εισαγωγή: σελ.: 8 - 10, 149 - 152 (μόνο το 1,2,5)      
                 
    ΠΟΙΗΣΗ            
  Κείμενα:  1. Τ.Λειβαδίτης, Καντάτα        
    2. Τάκης Σινόπουλος : Ο Καιόμενος      
    3. Μίλτος Σαχτούρης : Η Αποκριά        
    4. Μίλτος Σαχτούρης : Ο στρατιώτης ποιητής      
    ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ          
    5. Αντώνης Σαμαράκης : Το ποτάμι      
    6. Στ.Τσίρκα: Αριάγνη          
    7. Μ. Χάκκας: Το ψαράκι της γυάλας      
    8. Ν. Κάσδαγλης: Σοροκάδα        
Μάθημα: Ιστορία              
                 
  Κεφ. Α' : Ενότητες 1 ,2,  3, 4, 5, 6        
                 
  Κεφ. Β' : Ενότητες  1, 3, 4, 5          
                 
  Κεφ. Γ' : Ενότητες  1, 2, 3, 4, 5          
                 
  Κεφ. Δ' :  Ενότητες 1, 2, 3 ,4          
                 
  Κεφ. Ε' :  Ενότητες 1, 2, 3 ,4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 
Μάθημα : Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής        
                 
  Κεφ. 1ο : § 1.3 , § 1.4 (χωρίς το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου)  
                 
  Κεφ. 2ο : § 2.2 , § 2.3 (χωρίς τις έννοιες: εκατοστημόρια, επικρατούσα τιμή   
                   ενδοτεταρτημοριακό εύρος)      
  Κεφ. 3ο : § 3.2            
                 
                 
Μάθημα : Φυσική Γενικής Παιδείας          
                 
  Κεφ. 1ο: Παράγραφοι 1.1, 1.3, 1.4 (σελ.13-24)        
  Κεφ 2ο: Παράγραφοι 2.1, 2.4          
  Κεφ. 3ο: Παράγραφοι 3.1 (σελ.71-78) , 3.3 (μόνο σελ. 84-86), 3.4 (μόνο σελ.90)  
                 
                 
Μάθημα : Κοινωνιολογία            
                 
  σελ. 13 - 27,  σελ. 51 - 67 σελ. 74 - 79, σελ. 114- 123, σελ.175-180  
                 
                 
                 
Μάθημα : Βιολογία              
                 
  Κεφάλαιο 1ο:   Σελίδες  9-14, 18 , 23-26 § 1.2 Μικροοργανισμοί      
    Σελίδες 31-40  § 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας  
      1.3.2 Μηχανισμοί  ειδικής άμυνας ? Ανοσία    
                 
  Κεφάλαιο 2ο:   Σελίδες  69 -72   §  2.1 Η έννοια του οικοσυστήματος    
    Σελίδες 75 ? 77   §  2.2 Ροή ενέργειας       
    Σελίδες 84,85  §  2.3.1. Κύκλος του άνθρακα      
    Σελίδες 88,89  §  2.3.3. Κύκλος του νερού      
    Σελίδες 101 ? 110 § 2.4.4 Ρύπανση       
                 
                 
                 
Μάθημα : ΑΟΘ              
                 
  Κεφάλαια : 1 - 2 - 3 και 5          
                 
                 
Μάθημα : Αγγλικά              
                 
  Upstream Upper Intermediate  units  8-9  (σελ.116-147)      
                 
                 
                 
Μάθημα : Νεοελληνική Γλώσσα            
                 
  Κεφάλαιο 1:'' Πειθώ'' το Α.Τρόποι πειθούς        
      Β. Μορφές πειθούς: Διαφημιστικός - επιστημονικός λόγος
  Κεφάλαιο 2: Το  αποδεικτικό δοκίμιο και το άρθρο      
                 
                 
Μάθημα : Μαθηματικά κατευθ.            
                 
  Κεφάλαιο 2:  2.1 , 2.2 , 2.3          
  Ανάλυση              
  Κεφάλαιο 1:  1.8             
                 
  Κεφάλαιο 2: 2.1 , 2.2 , 2.3 2.5 , 2.6 , 2.7 , 2.8 , 2.9 ,2.10      
                 
  Κεφάλαιο 3: 3.1 ,3.4 , 3.5 , 3.7           
                 
                 
Μάθημα : Φυσική Κατ.            
  Από την διδαχθείσα ύλη εξαιρούνται τα παρακάτω :      
                 
  Κεφάλαιο 1:  1.1 , 1.2 , 1.3, 1.4 (σελίδες 8-17)          
                 
  Κεφάλαιο 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10 (σελ.44 -55 και 63 -70)   
                 
  Κεφάλαιο 4:  4.1, 4.2, 4.4 , 4.5, 4.6, 4.9, 4.10 (σελ.108-111 , 116-122 και 126-129)  
                 
  Κεφάλαιο 5 : 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (σελ 152-158)        
                 
  και τις ασκήσεις και ερωτήσεις σελίδων 31-41, 75-85, 133-146 και 174-182   
  που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη        
                 
Μάθημα : ΑΟΔΕ              
                 
  σελίδες : 25 - 43, 55- 63, 123 - 140          
                 
                 
Μάθημα : Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματισμένο περιβάλλον    
                 
  Κεφάλαιο 1               
  Κεφάλαιο 2 :    εκτός από 2. 2,           
    τελευταία παράγραφος σελ.36(Αν οι διαφορετικές?ακολουθεί),  
    παράδειγμα 5.          
  Κεφάλαιο 3 μέχρι και το 3.7(ταξινόμηση) σελ.69      
                      [από 3.8 και κάτω είναι εκτός ύλης]        
  Κεφάλαιο 6 : εκτός από 6.5 και 6.6          
                 
                 
                 
Μάθημα : Λατινικά              
                 
  Κείμενα : 21,23,24,28,29,30,32,34,37,40,44,47,48,49      
                 
  [ Όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα όλων  μαθημάτων Β' και Γ' Λυκείου)  
                 
Μάθημα : Λογοτεχνία κατεύθυνσης          
                 
  Κείμενα : 1. Κρητικός, Δ.Σολωμού        
    2. Μελαγχολία Ιάσωνος Κλεάνδρου?, Κ.Καβάφη    
    3. Ελεγκτής, Μ.Σαχτούρης        
    4.Σημείο Αναγνωρίσεως, Κική Δημουλά      
    5. Τ' αντικλείδια, Γ.Παυλόπουλος        
    6. Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς, Γ.Ιωάννου  
                 
                 
Μάθημα : Αρχαία κατεύθυνσης            
                 
  Εισαγωγή : Πρωταγόρας : σελ. 34-39, 40-42, 56-57      
                 
    Πολιτεία : σελ.96-102          
      ενότητες (6,8,12,13,14)      
    Αριστοτέλης: σελ.139-141,145-149, 151 - 153 και 178-179  
                 
  Κείμενα :  Πρωταγόρας : ενότητες 1,5,6,7        
    Πολιτεία : ενότητες 11,12,13        
    Ηθικά Νικομάχεια: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10      
    Πολιτικά: 11, 12, 14, 15, 16, 20        
                 
Μάθημα : Ιστορία κατεύθυνσης            
  Ι. ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
  Γ. Οι οικονιμικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα, σ.42-54      
                 
  ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΠΟΛ.ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    
  Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844-1880), σ.70-79      
  Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909), σ.80-88    
  Δ. Ανανέωση - Διχασμός (1909 - 1922)  σ.89-98      
                 
  ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  (1821-1930)    
  Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αι., σ.116        
  Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αι., σ.137        
  Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922. σ.138-143    
  Β. Μικρασιατική κατάστροφή, σ.144-152        
  Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων, σ.153-159        
  Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση, σ.160-162  
  Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, σ.163-169      
  V. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ        
  Δ. Ο παρευξείνιος Ελληνισμός  το 19ο και 20ο, σ.245-254      
                 

 

 

               
      ΤΑΞΗ Β'  
           
    Εξεταστέα ύλη Γενικής Παιδείας
Μάθημα : Θρησκευτικά        
  Μαθήματα : 2, 4, 6, 8,  27, 29, 30, 31,  32, 33, 35
           
           
Μάθημα : Άλγεβρα        
           
  Κεφάλαιο 1 : § 1.1      
           
  Κεφάλαιο 2 : § 2.1 μόνο τους ορισμούς (6 ορισμοί)
           
  Κεφάλαιο 3 : §3.2, §3.5
           
  Κεφάλαιο 4 : § 4.1, 4.2, 4.3 χωρίς την υποπαράγραφο " προσδιορισμός ρίζας με προσέγγιση", 4.4
           
  Κεφάλαιο 5 : § 5.1 χωρίς την υποπαράγραφο "ο νόμος της εκθετικής μεταβολής"
    § 5.2      
    § 5.3 μόνο με βάση e και 10  
           
Μάθημα : Γεωμετρία        
           
  Κεφάλαιο 9 : § 9.1 ,  § 9.2, § 9.4 (χωρίς τις αποδείξεις θεωρημάτων),  § 9.7 
           
  Κεφάλαιο 10 : § 10.3, § 10.4 (χωρίς τον τύπο του Ήρωνα και αποδείξεις ), 
    § 10.5 (χωρίς τις αποδείξεις θεωρημάτων)
           
  Κεφάλαιο 11 :  § 11.1 (χωρίς αποδείξεις),  § 11.2 (χωρίς αποδείξεις), § 11.3
    § 11.4 (τύποι), § 11.5 (τύποι), § 11.6 (τύποι), § 11.7 (τύποι) 
           
           
           
Μάθημα : Φυσική Γενικής Παιδείας    
           
  Κεφάλαιο 2ο : σελ. 39-60(παλιό βιβλίο) ή 38-59 (νέο βιβλίο)
           
  Κεφάλαιο 3ο : σελ. 70-100 (παλιό βιβλίο) ή 69-100( νέο βιβλίο) εκτός § 3.3 Ηλεκτρική Δυναμική Ενέργεια
           
  Κεφάλαιο 4ο : σελ. 130-145 (παλιό βιβλίο) ή 128 - 142 (νέο βιβλίο)
           
           
Μάθημα : Βιολογία        
                        
  Κεφάλαιο 1ο: Σελίδες  20-32    
                       
  Κεφάλαιο 2ο: Σελίδες   58-67    
           
  Κεφάλαιο 3ο: Σελίδες  84, 85    
           
  Κεφάλαιο 4ο: Σελίδες  122-127    
           
Μάθημα:  Αντιγόνη        
           
  Εισαγωγή: ΙΙ. Η τραγωδία (σελ. 11 - 15)  
    ΙΙΙ. Το αρχαίο θέατρο (σελ. 15-17)
    V. Οι συντελεστές της παράστασης (σελ.20 - 23)
    VII.  Σοφοκλής (σελ.28-29)  
  Από το πρωτότυπο :      στ. 1-77,  280-331, 441 -507, 635-680
           
  Από μετάφραση:    162 - 279, 332-440  
           
  * Να μελετηθούν και τα ερμηνευτικά σχόλια του βιβλίου που αντιστοιχούν 
  στους παραπάνω στίχους      
           
           
           
Μάθημα: Έκθεση        
           
  1. Είδηση, σελ. 14 - 64      
  2. Βιογραφικά Είδη, σελ. 71 - 135    
  3. Οργάνωση λόγου, σελ. 226 - 236    
  4. Σημειώσεις - Περίληψη, σελ. 240 - 286  
            και Ορισμός - Διαίρεση    
           
  Θέματα (για παραγωγή λόγου):    
  Πληροφόρηση        
  Δημοσιογραφία        
  Τύπος - Μ.Μ.Ε.        
  Εργασία - Επιλογή επαγγέλματος    
  Στερεότυπες αντιλήψεις      
  Φυλετικός - Κοιν. Ρατσισμός    
           
Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία      
           
  1. Μοιρολόγι Φώκιας (Αλ. Παπαδιαμάντης)  
  2. Κατάδικος ( Κ. Θεοτόκης )    
  3. Αλέξης Ζορμπάς ( Ν. Καζαντζάκης)  
  4.Στο άγαλμα της ελευθερίας  που φωτίζει τον κόσμο (Κ.Γ. Καρυωτάκης)
  5. Ελένη ( Γ. Σεφέρης)      
  6. Επί Ασπαλάθων ( Γ. Σεφέρης)    
  7. Άξιον Εστί ( Οδ. Ελύτης)    
  8. Η μυστική παπαρούνα (Σ.Μυριβήλης)  
  9. Ο τόπος μας (Γ.Ρίτσος)      
           
  1. Εισαγωγή: 1) ΝΕΑ ΑΘΗΝ. ΣΧΟΛΗ : σελ. 8 - 9 (πεζογραφία), σελ. 11 - 13 (αφηγημ. τρόποι)
       σελ. 13 - 14 (αφηγητής- εστίαση), σελ. 14 - 16 (ρεαλισμός και νατουραλισμός)
    2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΙΗΣΗ : σελ.194 - 200
    3) Η πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέμου (σελ.171)
  2. Εισαγωγικά κομμάτια πριν από κάθε ποιήμα ή πεζό.
           
           
Μάθημα: Ιστορία        
           
κεφ. Ι : ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
             ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)
1. Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της Αυτοκρατορίας (565-610) (σελ.11-13)
2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641): αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις (σελ.13-16)
3. Η εμφάνιση του Ισλάμ (σελ.16-17)    
4. Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους (σελ.18-20)
5. Η Εικονομαχία (σελ.21-23)      
6. Κοινωνία και οικονομία (σελ.23-25)    
8. Το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων και των Καρολιδών (σελ.28- 31)
           
κεφ. ΙΙ : Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ : ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ 
                  ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (843-1054)
1. Προοίμιο της ακμής του βυζαντινού κράτου(843-867) (σελ.34-35)
3. Κοινωνία (σελ.38-9)        
5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου (σελ. 42-48) (εκτός από β, γ, δ και ε  )
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας (σελ. 50-51)
           
κεφ. ΙΙΙ :  ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ 
                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ (1054-1204)
2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185) (σελ.55-56)
7. Οι Σταυροφορίες (σελ.67-71)      
α. Οι αιτίες        
δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία       
ε. Η Άλωση της Κων/πολης από τους Σταυροφόρους   
           
κεφ. ΙV : H ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΕΠΟΧΗ (1204-1453).
                  Ο ΥΣΤΕΡΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
2. Τα ελληνικά κράτη : Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια (σελ.76-77)
6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους (σελ.85-87)
7. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης (σελ. 87-89)  
           
κεφ. VΙ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ 
    ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ
2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός      
3. Ανακαλύψεις        
4. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση      
κεφ. VΙΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ Ως ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
1. Διαφωτισμός      
           
Μάθημα: Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία      
           
  Α. ΠΟΙΗΣΗ        
  1. Σονέτο XVIII, Ουίλλιαμ Σαίξπηρ    
  2.Το δαχτυλίδι του Πολυκράτη, Φρ. Σίλλερ  
  3.Τα νησιά της Ελλάδος, Τζ. Μπάυρον  
  4. Αν μπορείς, Ρ.Κίπλινγκ    
  Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ      
  5. Ο Αλιόσα το Τσουκάλι, Λέων Τολστόι  
  6. Ο πατέρας, Μπγιέρνστερ Μπγιέρνσον  
  7. Έργο τέχνης , Άντον Τσέχωφ    
  8. Αν οι καρχαρίες  ήταν άνθρωποι, Μπέρτολτ Μπρέχτ 
  9. Κι όμως τη νύχτα κοιμούνται οι ποντικού, Β. Μπόρχερτ
Μάθημα : Χημεία        
  Κεφ. 1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
  1.1         
  1.2 - 1.6  ( εκτός από τις υποενότητες:  Παρασκευές αλκανίων, Προέλευση - παρασκευές αλκενίων
         Παρασκευές και πολυμερισμός ακετυλενίου)
  1.8  Μόνο το φαινόμενο θερμοληπίου και τρύπα του όζοντος
           
  Κεφ. 2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
  Εισαγωγή         
  2.1 - 2.2        
           
  Κεφ. 3        
  3.1 Μόνο οι παρασκευές στο εργαστήριο και οι χημικές ιδιότητες
Μάθημα : Αγγλικά        
           
Upstream :  Units 6, 7 (pages 84 -114)      
           
Μάθημα : Αστρονομία        
           
  Κεφάλαιο 3 : 3.1-3.8 (σελ.38-70)  
  Κεφάλαιο 4 : 4.1 - 4.6 (σελ.74-85)  
  Κεφάλαιο 5 : 5.1-5.5 (σελ. 90-105)  
  Κεφάλαιο 6 : 6.1 -6.2 (σελ.110 - 116)  
           
      ΤΑΞΗ Β'  
    Εξεταστέα ύλη Κατευθύνσεων
   Θεωρητική Κατεύθυνση    
           
Μάθημα : Λατινικά        
  Εισαγωγή : σελ.: 9 -12    
           
  Κείμενα : 3, 4, 5, 6, 7, 9,  10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
           
  [ Όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα των μαθημάτων 1-20)
           
Μάθημα : Αρχαία Ελληνικά      
           
  Ι) Διδαγμένο κείμενο      
  Α' Εισαγωγή : Ρητορικά κείμενα    
    1) Τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου   σελ. 15 - 18
    2) Τα μέρη του ρητορικού λόγου   σελ. 18 - 20
           
  Β' Κείμενο : 1) Λυσίου υπέρ Μαντιθέου  
          α) Εισαγωγή σελ. 79 - 80  
          β) §§ : 1 - 3 , 4 - 8 , 9 - 13 , 18 - 19 , 20 - 21 ( κείμενο και ερμηνευτικά σχόλια) 
    2) Δημοσθένους υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας
          α) Εισαγωγή σελ. 123 - 125
          β) §§ : 1 - 2 , 3 - 4 , 5 - 16 , 17 - 20 ( κείμενο και ερμηνευτικά σχόλια) 
           
  IΙ) Αδίδακτο κείμενο      
  Να μελετηθούν όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που έχουν διδαχθεί έως τώρα.
           
           
Μάθημα : Δίκαιο        
           
  Κεφάλαια  4, 5 ,6, 7 και 9      
           
  Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
           
Μάθημα : Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
           
  Κεφάλαιο 1 : σελ.8-16  (έως έρευνα και ανάπτυξη)
           
  Κεφάλαιο 2 : σελ.24,25,28-31 (έως  υπολογιστές σε κάθε σπίτι)    36, 37  (έως ήχος και εικόνα)
           
  Κεφάλαιο 3 : σελ. 42 από τομείς επιπτώσεων, 43, 44,45 έως Εκπαίδευση και κατάρτιση, 50 από
           
  Κεφάλαιο 6:  σελ. 122 (από βιομηχανία), 123, 124 ( ως Αισθητήρες και Ανάδραση)
           
  Κεφάλαιο 16 : σελ. 368-370, 372, 373 (ως ζώνες συχνοτήτων), 375
           
  Κεφάλαιο 17 : σελ. 380-382,384-388 έως Λήψη, 392 μόνο ιστορικά στοιχεία 2 πρώτες παράγραφοι, 396, 397, 398 έως Δίαυλοι
           
  Κεφάλαιο 18:  σελ. 412 μόνο επιστημονικά δεδομένα, 414 από παράγραφο  ?Το 1932 ????.. σε συνεχή βάση?.      
           
Μάθημα : Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
           
  Παράγραφοι 1.1 -1.5 (σελ.8-16)    
  Παράγραφοι 2.1 -2. 10  (σελ.36-49)    
  Παράγραφοι 4.5, 4.7, 4.8 (σελ.154, 155-156, 157-158)
  Παράγραφοι 5.1 -5.4 (σελ.184-193)    
           
           
Μάθημα : Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
           
  Κεφάλαιο 1 :  § 1.4 (χωρίς τις απόδειξεις), § 1.5
           
  Κεφάλαιο 2 : § 2.1,       
    § 2.2  - § 2.3 ( χωρίς αποδείξεις )
  Κεφάλαιο 3 : § 3.1 (χωρίς την υποπαράγραφο " Παραμετρικές εξισώσεις κύκλου") 
    § 3.2  (χωρίς αποδείξεις)  
    § 3.3 χωρίς αποδείξεις μόνο τη διερεύνηση του τύπου της εκκεντρότητας
           
Μάθημα : Χημεία        
           
  Κεφ. 1 Αέρια- Νόμος μερικών πιέσεων , Οσμωτική πίεση
           
  Κεφ. 2  Πρότυπη ενθαλπία αντίδραση, σχηματισμός καύσης- εξουδετέρωσης
           
  Κεφ. 3 Όλο (εκτός: ερμηνεία δράσης καταλυτών και η 3.4) 
           
  Κεφ. 4. Όλο (εκτός της κινητικής απόδοσης νόμου χημ. Ισορροπίας)
           
  Κεφ.5 Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής : Μετάλλων και αμετάλων με οξειδωτικά οξέα, μετάλλων με μη οξειδωτικά οξέα
        Οξυγονούχα οξειδωτικά άλατα ΚΜnO4 - K2Cr2O7 ?  K2CrO4
        NH3, CuO, Fe 3+,/ Fe2+, Sn 2+/Sn4+  
           
    ΤΑΞΗ Α'
     
    Εξεταστέα ύλη
     
Μάθημα : Θρησκευτικά  
  Μαθήματα :  2,  6,  7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 , 17, 18 , 21, 22, 24, 25
     
     
Μάθημα : Αρχαία Ελληνικά  
     
  Εισαγωγή : σελ. 19 - 25, σελ. 30 - 33 (όχι τα έργα του)
     
  Κείμενα : α) Ξενοφώντος, "Ελληνικά " : Βιβλίο 2
     κεφ. 1 (  § 16 - 32)
     κεφ. 2 (   §1 - 4 ,   §16 - 23 )
     κεφ. 3 (   §11 - 16 μετάφραση,   §50 - 56 )
     κεφ. 4 (   §1 - 17 )
     
    β) Θουκυδίδου, "Ιστορίαι" : Βιβλίο 3
     κεφ. 3 (  § 70 - 75 και  § 79 - 83  )
     
     
Μάθημα :  Έκφραση - Έκθεση  
  Ενότητα : ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ , σελ.15-87
  Ενότητα : Ο ΛΟΓΟΣ, σελ.89-130  
  Ενότητα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, σελ.140-205
     
     
Μάθημα: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
     
  1. Τα φύλα στη λογοτεχνία  
  2. Παραδοσιακή - μοντέρνα ποίηση
     
     
     
Μάθημα : Ιστορία  
     
  Κεφάλαιο Ι. Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής
  2. Η Αίγυπτος 2.1 Η χώρα , σελ.20-21
    2.2. Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, σελ.21-23
    2.4. Ο πολιτισμός, σελ.27-30
  Κεφάλαιο ΙΙ. Οι Αρχαίοι Έλληνες  
  - Ενότητα 1.2. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, σελ.65-75
  - Ενότητα 2   Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323π.Χ.)
  2.1  Η Ομηρική εποχή, σελ. 76-83 (εκτός από την παράγραφο 
                           «Οι μετακινήσεις 11ος ?9ος αι. π.Χ., σελ.77-78)
  2.2   Η αρχαϊκή εποχή, σελ. 84 ?97  
  2.3  Κλασική εποχή, σελ. 98-114 (εκτός από την παράγραφο το οικουμενικό κράτος 
                           του Μ. Αλέξανδρου, σελ. 108-109)
  Κεφάλαιο ΙΙΙ. Ελληνιστικοί χρόνοι
  1.2. Τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου, σελ.127-129
  Οι συμπολιτείες , σελ.137-139  
  2.2 Η γλώσσα, σελ. 142 - 143  
  2.3 Η θρησκεία 143 - 144  
  2.4 Τα γράμματα 144 - 146  
     
Μάθημα : Άλγεβρα  
     
  Κεφάλαιο 1 : § 1.2 
     
  Κεφάλαιο 2 : § 2.3 , 2.4 
     
  Κεφάλαιο 3 : §3.1 μόνο την υποπαράγραφο "Εξισώσεις που ανάγονται σε εξισώσεις 1ου βαθμού" 
     § 3.2, 3.3 
     
  Κεφάλαιο 4 : §4.1 , § 4.2
                
  Κεφάλαιο 6 : § 6.1 , § 6.2 μόνο την υποπαράγραφο ''Γραφική παράσταση συνάρτησης"
    § 6.3 χωρίς τον τύπο της σελίδας 161
     
  Κεφάλαιο 7 : §7.1 , § 7.3
     
Μάθημα : Γεωμετρία  
  Κεφάλαιο 2 : § 2.16 , § 2.17 , § 2.18 (χωρίς τις αποδείξεις της παραγράφου αυτής)
    § 2.19 , § 2.20
     
  Κεφάλαιο 3 : § 3.1 , § 3.2 μόνο τις αποδείξεις των πορισμάτων  I, III και ΙV σελ. 37
    § 3.3 χωρίς απόδειξη ,§3.4 όλο με απόδειξη μόνο των πορισμάτων 
    § 3.5 χωρίς απόδειξη § 3.6 χωρίς αποδείξεις των θεωρημάτων I & II, § 3.7
    § 3.14 , § 3.15 , § 3.16 
     
  Κεφάλαιο 4 : όλο χωρίς τις αποδείξεις του πορίσματος της σελίδας 78 και των 
    θεωρημάτων των σελίδων 80-81
     
  Κεφάλαιο 5 : § 5.1 , § 5.2 , § 5.3 , § 5.4 , § 5.5 , § 5.6 , § 5.7 χωρίς την απόδειξη
    § 5.8 χωρίς τις αποδείξεις , § 5.9 , § 5.10 , § 5.11
     
Μάθημα : Φυσική  
     
  Κεφ.1.1     § 1.1.1 - 1.1.9  
     
  Κεφ.1.2    § 1.2.1 - 1.2.7  
     
  Κεφ. 1.3   § 1.3.1, 1.3.2 , 1.3.7  
     
  Κεφ. 2.1    § 2.1.1 -  2.1.5  
     
  Στην εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις & ερωτήσεις των σελίδων  63-71, 101-108, 151-159, 189-195
  του σχολικού βιβλίου που αντιστοιχούν στις παραπάνω παραγράφους
Μάθημα : Χημεία  
     
  Κεφ. 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ σελ. 14-15, 20-21
     
  Κεφ. 2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ  σελ. 45 , 48-49, 62-66
     
  Κεφ. 3. ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ - ΟΞΕΙΔΙΑ σελ. 87-93
     
  Κεφ. 4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ σελ.103-130
     
  Κεφ. 6 Υδρογονάνθρακες (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια), Ονοματολογία, Ισομέρεια
Μάθημα : Αγγλικά  
  Upstream Intermediate B2  
  Units     1 ,2 ,3 , 5: pages 6 - 51, 70 - 83
     
Μάθημα : Βιολογία  
     
  Κεφάλαιο 1ο: Σελίδες 11-17  
  Κεφάλαιο 7o: Σελίδες 123-126  
  Κεφάλαιο 9ο: Σελίδες 153-166  
  Κεφάλαιο 10ο: Σελίδες 185-193  
  Κεφάλαιο 12ο: Σελίδες 221-231  
     
Μάθημα : Αρχές οικονομίας  
     
  Κεφάλαιο 1ο - Κεφάλαιο 8ο , σελ. 11-120