Πρόγραμμα Εξετάσεων

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014
ΗΜΕΡ/ΝΑΙ 1η  ομάδα (ώρες : 8-10) 2η ομάδα (ώρες 10-12) 3η ομάδα (ώρες 12-14)
                   
ΠΕΜΠΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
29/5/2014 Χημεία κ.-Λατινικά κ.-Τεχν.Επικοιν. Ιστορία ΄Αλγεβρα
  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ            
  Νεοελληνική Γλώσσα            
                   
                   
ΤΡΙΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
3/6/2014 Φυσική κ. - Πολ. και Δίκαιο κ. Αστρονομία- Ευρωπαϊκή Λογ. Αρχαία Ελλην.
  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ      
  Μαθηματικά κ. -Αρχαία κ. Αγγλικά      
                   
                   
ΠΕΜΠΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
5/6/2014 Άλγεβρα Αγγλικά Βιολογία
  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ            
  Αρχ.Διοίκ.Επιχ.- Νεοελ.Λογοτεχνία            
                   
                   
ΤΕΤΑΡΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
11/6/2014 Μαθηματικά κ.-Αρχαία κ. Βιολογία Φυσική
  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ      
  Α.Ε.Π.Π- IΣΤΟΡΙΑ κ. Διαχ.Φυσ.Πόρ.-Η/Υ-Ευρ.Ιστ.      
                   
                   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
13/6/2014 Φυσική Θρησκευτικά Ιστορία
  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ            
  Φυσική κ.-Λατινικά κ.            
                   
ΔΕΥΤΕΡΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
16/6/2014 Αρχαία Αρχαία Γεωμετρία
                   
                   
ΤΡΙΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
17/6/2014 Λογοτεχνία Αγγλικά Λογοτεχνία
  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ            
  Μαθηματικά            
                   
                   
ΤΕΤΑΡΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
18/6/2014 Χημεία Ιστορία Νεοελ.Γλώσσα
                   
                   
ΠΕΜΠΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
19/6/2014 Νεοελ.Γλώσσα Κοινωνιολογία Θρησκευτικά
                   
                   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
20/6/2014 Θρησκευτικά Λογοτεχνία Πολιτική Παιδεία
  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ            
  Αρχές Οικον.Θεωρ.            
                   
                   
ΔΕΥΤΕΡΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
23/6/2014 Γεωμετρία Φυσική Χημεία
                   
                   
ΤΡΙΤΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ            
24/6/2014 Βιολογία