Ερευνητικές εργασίες 2014-15

Α' Τάξη

Ερευνητικές Εργασίες

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΣΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ PROJECT

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

       Α1

Αναγνωστοπούλου Φωτεινή ΠΕ09

Ο ελεύθερος χρόνος των νέων και οι τρόποι ποιοτικής αξιοποίησής του.

          

           Α

       Α2

Κουρκουμέλη Αρετή ΠΕ02

Η ενδυμασία και η εξέλιξή της μέσα στον χρόνο.

           Α και Γ

       Α3

Γκαγκάς Μαρίνος ΠΕ03

Εθισμός.

           Α

       Α4

Μπουραντάνη Ελένη ΠΕ06

Μύθοι,θρύλοι και παραδόσεις στην Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία.

           Α και Γ

       Α5

Ράπεση Άννα ΠΕ02

Ενδοσχολική βία - Σχολικός εκφοβισμός.

           Α

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Α: Aνθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Β : Φυσικές Επιστήμες ,Μαθηματικά και Τεχνολογία

Γ : Τέχνες και Πολιτισμός

Δ: Περιβάλλον και Αειφορία

Περιλήψεις project Α΄ τάξης

Α1.     Ο ελεύθερος χρόνος των νέων και τρόποι ποιοτικής αξιοποίησής του.

Αξιολόγηση δραστηριοτήτων μέσα από την ανάλυσή τους. Τα υπέρ και τα κατά κάθε τρόπου δραστηριότητας. Προτάσεις ποιοτικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

Α2. Η ενδυμασία και η εξέλιξή της μέσα στον χρόνο.

Σκοπός του projectείναι να ερευνήσουν τα παιδιά το πώς εξελίχθηκε η ενδυμασία μέσα στα χρόνια και μέσα στους αιώνες, αλλά και τις επιρροές που δέχτηκε αυτή από την τέχνη τον κινηματογράφο και την μουσική.

Α3. Εθισμός.

Ποια είναι τα είδη των εθισμών και πως οδηγούμεθα σε αυτούς; Πως μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και να τους ξεπεράσουμε ; Ποια είναι η λειτουργία του κοινωνικού περίγυρου σε όλη την διαδικασία;

Α4.   Μύθοι, θρύλοι και παραδόσεις στην Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία.

Θα ερευνήσουμε πτυχές της λαογραφίας στην Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία. Θα δημιουργήσουμε τεχνήματα βασισμένα στα στοιχεία της έρευνάς μας.

Α5. Ενδοσχολική Βία-Σχολικός Εκφοβισμός.

Διερεύνηση των μορφών ενδοσχολικής βίας .Έρευνα σχετικά με τα αίτια ,τις συνέπειες και τους τρόπους διαχείρησής της.

B? ΤΑΞΗ

Ερευνητικές εργασίες

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΣΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ PROJECT

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

       B1

Γκαγκάς Μαρίνος ΠΕ03

Θρησκείες και φανατισμός

        A

       B2

Τσάτσου Εύα ΠΕ02

Χώρες της Ευρώπης.

Πολιτισμός και Ιστορία.

        Α και Γ

       B3

Δασκαλοπούλου Αναστασία ΠΕ02

ZΩΝΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΑ : Η μουσική ως τρόπος έκφρασης της ανθρώπινης ζωής.

        Α και Γ

       

        B4

Σταμπουλής

Γεώργιος ΠΕ03

 Μικρασιατική Καταστροφή.

Σμύρνη.       

         Α

        B5

Αναγνωστοπούλου

Φωτεινή ΠΕ09

Η τέχνη ως τρόπος ζωής.

 

         Α και Γ

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Α: Aνθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Β : Φυσικές Επιστήμες ,Μαθηματικά και Τεχνολογία

Γ : Τέχνες και Πολιτισμός

Δ: Περιβάλλον και Αειφορία

Περιλήψεις project B΄ τάξης

B1.     Θρησκείες και φανατισμός.

Μελέτη της επίδρασης των θρησκειών στην διαμόρφωση της κουλτούρας και των σχέσεων των εθνοτήτων μεταξύ τους. Πως και γιατί δημιουργείται ο θρησκευτικός φανατισμός. Αποτελέσματα και συνέπειες .

Β2. Χώρες της Ευρώπης: Πολιτισμός και Ιστορία.

Θα συγκριθούν κάποιες χώρες της Ευρώπης για να προσδιοριστούν τα κοινά σημεία αλλά και οι διαφορές τους σε διάφορα επίπεδα π.χ. κουλτούρα, λαογραφία, θρησκεία κ. λ. π. Θα δοθεί έμφαση στην Μεσαιωνική περίοδο της Ιστορίας των χωρών και στον πολιτισμό της αντίστοιχης περιόδου.

Β3. ΖΩΝΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΑ:Η μουσική ως τρόπος έκφρασης της ανθρώπινης ζωής.

Διερεύνηση της σχέσης του ανθρώπου ,της ιστορίας του και της καθημερινότητάς του με την μουσική τέχνη. Πόσο η μουσική επηρεάζει τον τρόπο ζωής μας, σε ποιο βαθμό μπορεί να εκφράσει τα χαρακτηριστικά της και να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από αυτήν. (π.χ. να εκφράσει την δυναμική ενός τόπου, να αποτελέσει μορφή αντίδρασης ,διαφορετικότητας κ.λ.π.).

Β4. Μικρασιατική Καταστροφή-Σμύρνη.

Η Ιστορία της Σμύρνης πριν και μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Συνθήκες, αίτια, και συνέπειες της Καταστροφής.

Β5. Η τέχνη ως τρόπος ζωής.

Σε θεωρητικό επίπεδο θα αναλυθούν τα διαφορετικά είδη τέχνης ( ζωγραφική, ποίηση, κινηματογράφος, φωτογραφία κ. λ. π.) και σε πρακτικό επίπεδο οι μαθητές θα δημιουργήσουν κάτι σχετικό ,εντάσσοντας την δημιουργία στην καθημερινή τους ζωή.