ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

Γεωργιάδης

Γεώργιος

Πρόεδρος

 

Γεωργαράκος

Λεωνίδας

Αντιπρόεδρος

 

Παντελίδου

Πασχαλιά

Γραμματέας Α΄

 

Δημητριάδου

 

Αναστασία

Γραμματέας Β΄

Δερμάτη-Τρύφωνα

 

Μαρία

Ταμίας

Κομνάς

 

Γιώργος

Μέλος

Διαμαντοπούλου

 

Πηγή

Μέλος

Σαλπέα-Λεόντε

 

Αικατερίνη

Μέλος

Μπακολουκάς

 

Λουκάς

Μέλος