Δωρεάν Υπηρεσία Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Βιβλίων από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Στη σελίδα του Σπουδαστηρίου Νέου ελληνισμού θα βρείτε ανθολόγιο κειμένων από τη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, σε ηλεκτρονική μορφή.