Τμήματα

Καθηγητές

 

Α1

Κολυβάκης Φ.

 

Α2

Σάπκα Μ.

 

Α3

Στεφανάτος Δ.

 

Α4

Κατσούλια Δ.

 

Α5

Κουρτίδου Σ.

 

Β1

Κόκλα Κ.

 

Β2

Σαββίδου Α.

 

Β3

Κώστας Δ.

 

Β4

Πετσωτή Δ.

 

Β5

Καρούνη Ε.

 

Γ1

Χαλκέα Ε.

 

Γ2

Γκοντινάκος Κ.

 

Γ3

Ζαμπέτας Μ.

 

Γ4

Λιούτας Μ.

 

Γ5

Ράπεση Α.