Τμήματα

Καθηγητές

 

Α1

Καρούνη Ε.

 

Α2

Βικελής Γ.

 

Α3

Κόκλα Κ.

 

Α4

Στεφανάτος Δ.

 

Α5

Κολυβάκης Φ.

 

Β1

Πρεβέντη Δ.

 

Β2

Βερναδάκη Α.

 

Β3

Ζαβιτσάνου Γ.

 

Β4

Σάπκα Μ.

 

Β5

Κορομπλής Γ.

 

Γ1

Χαλκέα Ε.

 

Γ2

Γκοντινάκος Κ.

 

Γ3

Ράπεση Α.

 

Γ4

Σαββίδου Α.

 

Γ5

Μπουραντάνη Ε.