Τμήματα

Καθηγητές

 

Α1

κ. Στεφανάτος Δ.

 

Α2

κ. Αλεβιζοπούλου Π.

 

Α3

κ. Κοντοπούλου Μ.

 

Α4

κ. Βικελής Γ.

 

Α5

κ. Καρούνη Ε.

 

Β1

κ. Κόκλα Κ.

 

Β2

κ. Κοκιούσης Α.

 

Β3

κ. Κατσούλια Δ.

 

Β4

κ. Κωστόγιαννης Π.

 

Β5

κ. Ζούζια Χ.

 

Γ1

κ. Χαλκέα Ε.

 

Γ2

κ. Γκοντινάκος Κ.

 

Γ3

κ. Σαββίδου Α.

 

Γ4

κ. Κουβάτσος Χ.

 

Γ5

κ. Ζαμπέτας Μ.