Διευθυντής:      Γατσούλης Συμεών, ΠΕ19

     Υποδιευθύντριες:     Κλημεντίδου Σοφία, ΠΕ03

                                        Κωβαίου Αργυρώ, ΠΕ01