[όπως επικαιροποιήθηκε κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023]

Το σχολείο πέρα από το μορφωτικό του ρόλο επιτελεί και παιδαγωγικό ρόλο καθώς καλλιεργεί τους νέους και τους προετοιμάζει για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Για το λόγο αυτό συντάσσεται ο παρών εσωτερικός κανονισμός για την οργάνωση της σχολικής ζωής σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

 1. Προσερχόμαστε έγκαιρα στο σχολείο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων αφού σεβόμαστε τους/τις συμμαθητές/τριες μας για την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων και τους/τις εκπαιδευτικούς μας για την απρόσκοπτη τέλεση του έργου τους. Εφόσον τύχει να καθυστερήσουμε, παραμένουμε στο ισόγειο ή στον προαύλειο χώρο και εισερχόμαστε στην τάξη μας μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. Επίσης, σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης, περνούμε πρώτα από το Γραφείο της Διεύθυνσης.
 2. Παρακολουθούμε όλα τα μαθήματα και δεν επιλέγουμε σε ποια συμμετέχουμε και σε ποια δεν συμμετέχουμε. Aν για κάποιο λόγο χρειαστεί να παραμείνουμε για λίγο εκτός τμήματος οφείλουμε να ενημερώσουμε τον καθηγητή που έχει εκείνη την ώρα μάθημα.
 3. Αποχωρούμε από το σχολείο την ώρα που τελειώνουν τα μαθήματά μας και σε περίπτωση που χρειαστεί να φύγουμε από το σχολείο πιο νωρίς δεν αποχωρούμε χωρίς να πάρουμε άδεια από το γραφείο της Δ/ντριας ή των Υποδιευθυντών. Σε αυτή την περίπτωση, ενημερώνεται άμεσα ο κηδεμόνας και διευθετείται η αναχώρηση του παιδιού.
 4. Οι αίθουσες καθ’ όλη τη διάρκεια των διαλειμμάτων παραμένουν κλειδωμένες. Οι μαθητές οφείλουμε να αποχωρούμε από τις τάξεις τους, μόλις χτυπήσει το κουδούνι του διαλείμματος και δεν παραμένουμε στους ορόφους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 5. Δεν βγαίνουμε έξω από το σχολείο για κανένα λόγο στις ώρες των διαλειμμάτων.
 6. Δεν επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα από τους μαθητές, εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/ρια θα πρέπει να έχει γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου.
 7. Συμμετέχουμε ενεργά στη διεξαγωγή του μαθήματος, είμαστε επιμελείς στην μελέτη των μαθημάτων μας και την εκτέλεση των εργασιών που μας ανατίθενται.
 8. Δεν παρακωλύουμε τη διαδικασία του μαθήματος και συζητούμε με τους καθηγητές μας οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το μάθημα ή οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί σχετικά με τη διαδικασία του μαθήματος.
 9. Είμαστε υπεύθυνοι για το τμήμα μας και συμμετέχουμε στην επίλυση όποιων προβλημάτων προκύπτουν μέσα σε αυτό κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας. Δεν παραμένουμε απαθείς διότι μας αφορά όλους η ομαλή και δημιουργική διεξαγωγή του μαθήματος.
 10. Αναγνωρίζουμε ότι ανήκουμε σε μια οργανωμένη σχολική κοινότητα μέσα στην οποία έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τηρούμε τους κανόνες του σχολείου, συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές, συμμετέχουμε ισότιμα στη ζωή του σχολείου, σεβόμαστε τους/τις συμμαθητές/τριες μας, τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική περιουσία, κυρίως διότι επιθυμούμε να δραστηριοποιούμαστε σε ένα σχολείο δημοκρατικό, καθαρό, αισθητικά καλαίσθητο και το οποίο τηρεί τους κανόνες υγιεινής.
 11. Οι μαθητές/τριες οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε με σεβασμό και ευγένεια προς τους καθηγητές αλλά και τους συμμαθητές μας. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο με την αρμόζουσα ενδυμασία.
 12. Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η χειροδικία, οι χειρονομίες, οι βωμολοχίες, οι προσβολές και γενικά οποιαδήποτε συμπεριφορά υποβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα.
 13. Δεν προσκαλούμε στο χώρο του σχολείου εξωσχολικούς μαθητές χωρίς να ενημερώσουμε.
 14. Αντιμετωπίζουμε τα όποια προβλήματα προκύπτουν (παραβατική συμπεριφορά, καταστροφές και άλλα) σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, τους Συμβούλους Σχολικής Ζωής, τον Συντονιστή του εκπαιδευτικού έργου και το 15μελες.
 15. Οι μαθητές /τριες πρέπει να σέβονται τους χώρους του σχολείου, να τους διατηρούν καθαρούς, να μην τους φθείρουν και να μην υιοθετούν την αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.
 16. Η διεύθυνση και οι καθηγητές έχουν την υποχρέωση να σέβονται τους μαθητές, να τους ακούνε και να μην τους προσβάλλουν.
 17. Προωθούμε η διεύθυνση, οι καθηγητές, οι μαθητικές κοινότητες και οι μαθητές/τριες την ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συνεργασία, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την αλληλεπίδραση με τα μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, με τις οικογένειες των μαθητών/τριων μας , με το Δήμο και με διάφορους φορείς. Απαγορεύονται σχόλια ή συνθήματα ή συμβολισμοί ή χαιρετισμοί με ομοφοβικό ή ξενοφοβικό ή σεξιστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
 18. Συμμετέχουμε ενεργά σε εκδηλώσεις/δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο και οι οποίες συμβάλλουν στη ανάπτυξη οικείων σχέσεων ΜΕΤΑΞΥ των μαθητών και των μαθητών καθηγητών, ενισχύουν τη δημιουργικότητα των μαθητών, συμβάλλουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και καλλιεργούν πνευματικά και αισθητικά τους μαθητές μας.
 19. Γνωρίζουμε ότι στο σχολείο δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και η κατανάλωση καφέ ή άλλων ενεργειακών ποτών. Δεν επιτρέπεται η χρήση «έξυπνων» ρολογιών.
 20. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στο σχολείο.
 21. Η διεύθυνση και οι καθηγητές οφείλουν να βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με τους γονείς των μαθητών και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
 22. Τηρούμε όσα προβλέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας η οποία στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.

Είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας να συμβάλλουμε με προτάσεις στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του σχολείου.