Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και η διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων/αποφάσεων/αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στους υποψήφιους (μαθητές τελευταίας τάξης και απόφοιτους), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στις Σχολές ή τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.