Το 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά παρέχει χρήσιμες συμβουλές για τους υποψηφίους και τις οικογένειεές του.

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό υποστήριξης μαθητών και γονέων που περιέχει γενικές συμβουλές, εδώ και τον οδηγό μαθησιακής και συναισθηματικής οργάνωσης εδώ