Μπορείτε από εδώ να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής του τέκνου σας στο σχολείο μας. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση σε μορφή word

Η Υπεύθυνη Δήλωση σε μορφή pdf.