Θεολόγοι

ΚΩΒΑΙΟΥ Α.

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

 

Φιλόλογοι

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ Μ.

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Γ.

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡ.

ΚΑΤΣΟΥΛΙΑ Δ.

ΚΟΚΛΑ Κ.

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

ΠΕΤΣΩΤΗ Δ.

ΡΑΠΕΣΗ Α.

ΣΑΒΒΙΔΟΥ Α.

ΧΑΛΚΕΑ ΕΛ.

 

Μαθηματικοί

ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ Σ.

ΚΟΚΙΟΥΣΗΣ Α.

ΜΠΑΔΑΣ Π.

ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Σ.

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Δ.

 

Φυσικοί

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Κ.

ΜΑΣΕΛΗ Ν.

 

Χημικοί

ΣΑΠΚΑ Μ.

 

Βιολόγοι

ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΡ.

ΧΑΛΑΤΣΗ Κ.

 

Αγγλικής Γλώσσας

ΚΑΡΟΥΝΗ ΕΛ.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΕΛ.

 

Γαλλικής Γλώσσας

 ΨΥΛΟΓΛΟΥ

 

Γερμανικής Γλώσσας

 ΚΑΒΑΛΑΡΗ Μ.

 

Κοινωνικών Επιστημών

 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ.

 

Φυσικής Αγωγής

ΓΚΟΝΤΙΝΑΚΟΣ Κ.

ΖΑΜΠΕΤΑΣ Ε.

 

Οικονομίας

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ Ι.

 

Πληροφορικής

ΞΕΝΑΚΗ Ι.

ΧΑΤΖΗΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗ Ε.

 

Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ)

ΓΑΛΑΖΙΟΣ Δ. ΠΕ04.01

ΚΑΣΑΠΗ Μ. ΠΕ03

ΜΑΛΕΣΚΟΣ Ν., ΠΕ03

ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Η., ΠΕ02

ΠΑΠΠΑ, ΠΕ04.01

 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ  Α., ΠΕ25