Θεολόγοι

ΚΩΒΑΙΟΥ Α.

ΑΚΣΑΡΙΔΗΣ Π.

 

Φιλόλογοι

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ Μ.

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Γ.

ΚΑΤΣΟΥΛΙΑ Δ.

ΚΟΚΛΑ Κ.

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

ΠΕΤΣΩΤΗ Δ.

ΡΑΠΕΣΗ Α.

ΣΑΒΒΙΔΟΥ Α.

ΤΣΙΩΛΗ Μ.

ΧΑΛΚΕΑ Ε.

 

Μαθηματικοί

ΖΕΡΒΟΣ Β.

ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ Σ.

ΚΟΚΙΟΥΣΗΣ Α.

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Δ.

 

Φυσικοί

ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π.

ΜΑΣΕΛΗ Ν.

 

Χημικοί

ΣΑΠΚΑ Μ.

 

 

Βιολόγοι

ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΡ.

 

Αγγλικής Γλώσσας

ΚΑΡΟΥΝΗ Ε.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ε.

 

Γαλλικής Γλώσσας

 

Γερμανικής Γλώσσας

 

Κοινωνικών Επιστημών

 

 

Φυσικής Αγωγής

ΓΚΟΝΤΙΝΑΚΟΣ Κ.

ΖΑΜΠΕΤΑΣ Ε.

 

Οικονομίας

ΒΙΚΕΛΗΣ Γ.

 

Πληροφορικής

ΧΑΤΖΗΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗ Ε.