1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Σχολή

Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος

Πόλη

Βάση (Μόρια) Εισαγωγής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Αγγλικά

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

19.075

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Θεσσαλονίκη

18.400

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Αγγλικά

ΑΕΙ

Αθήνα

18.385

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Θεσσαλονίκη

18.325

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

ΑΕΙ

Πειραιάς

18.145

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Νομικής

ΑΕΙ

Αθήνα

18.050

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διάφορες

17.975

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ψυχολογίας

ΑΕΙ

Αθήνα

17.875

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Νομικής

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

17.825

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Ψυχολογίας

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

17.725

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

ΑΕΙ

Αθήνα

17.695

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

17.635

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

17.625

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ψυχολογίας

ΑΕΙ

Αθήνα

17.550

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα

ΑΕΙ

Αθήνα

17.450

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

17.425

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΛΙΜΕΝΙΚΟ - ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

?

17.425

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ψυχολογίας

ΑΕΙ

Ιωάννινα

17.350

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Νομικής

ΑΕΙ

Κομοτηνή

17.250

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

17.116

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ψυχολογίας

ΑΕΙ

Ρέθυμνο

17.075

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διάφορες

16.850

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ψυχολογίας

ΑΕΙ

Φλώρινα

16.675

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κοινωνικής Εργασίας

ΑΕΙ

Αιγάλεω

16.500

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΑΕΙ

Αθήνα

16.475

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

ΑΕΙ

Αθήνα

16.470

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για Πυροσβέστες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

16.025

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Αθήνα

16.000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

15.900

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Πολιτικών Επιστημών

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

15.800

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

ΑΕΙ

Βόλος

15.725

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΛΙΜΕΝΙΚΟ - ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

?

15.700

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα

ΑΕΙ

Τρίκαλα

15.666

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοινωνιολογίας

ΑΕΙ

Αθήνα

15.625

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

ΑΕΙ

Αθήνα

15.490

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

15.415

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Κοινωνικής Εργασίας

ΑΕΙ

Κομοτηνή

15.375

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΑΕΙ

Αθήνα

15.350

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

15.275

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΑΕΙ

Αθήνα

15.150

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

ΑΕΙ

Αθήνα

15.025

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Κοινωνιολογίας

ΑΕΙ

Αθήνα

15.025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

14.790

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα

ΑΕΙ

Σέρρες

14.609

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Φιλολογίας

ΑΕΙ

Αθήνα

14.550

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

ΑΕΙ

Πάτρα

14.475

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

14.450

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Δημόσιας Διοίκησης

ΑΕΙ

Αθήνα

14.375

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Βόλος

14.300

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

14.275

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Κοινωνικής Εργασίας

ΑΕΙ

Ηράκλειο

14.200

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

14.120

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα

ΑΕΙ

Κομοτηνή

13.941

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ΑΕΙ

Αθήνα

13.800

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Ιωάννινα

13.725

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας
Ειδικά μαθήματα: Επιλογή δύο από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

ΑΕΙ

Κέρκυρα

13.640

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

13.625

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΕΙ

Αθήνα

13.575

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Φιλολογίας

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

13.525

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Αθήνα

13.175

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Θεάτρου

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

13.000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

ΑΕΙ

Κόρινθος

13.000

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Φιλοσοφίας

ΑΕΙ

Αθήνα

12.975

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

12.950

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΑΕΙ

Ίλιον

12.925

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Ρέθυμνο

12.850

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

12.800

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Κινηματογράφου

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

12.750

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση

ΑΕΙ

Κέρκυρα

12.470

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κοινωνιολογίας

ΑΕΙ

Ρέθυμνο

12.375

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΑΕΙ

Πάτρα

12.325

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΑΕΙ

Αθήνα

12.275

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Βόλος

12.100

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Φλώρινα

12.075

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

ΑΕΙ

Αθήνα

11.900

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Πολιτικής Επιστήμης

ΑΕΙ

Κομοτηνή

11.850

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Αλεξ/πολη

11.800

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΑΕΙ

Αθήνα

11.775

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

11.700

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

ΑΕΙ

Βόλος

11.700

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΕΙ

Κομοτηνή

11.575

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Φιλολογίας

ΑΕΙ

Πάτρα

11.525

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

ΑΕΙ

Ιωάννινα

11.375

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

ΑΕΙ

Αιγάλεω

11.350

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ΑΕΙ

Βόλος

11.275

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση

ΑΕΙ

Άρτα

11.240

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΑΕΙ

Κόρινθος

11.150

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Θεατρικών Σπουδών

ΑΕΙ

Αθήνα

11.125

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Ρόδος

10.900

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Ρέθυμνο

10.600

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΑΕΙ

Ιωάννινα

10.475

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

ΑΕΙ

Αθήνα

10.425

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πολιτικής Επιστήμης

ΑΕΙ

Ρέθυμνο

10.375

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

ΑΕΙ

Αιγάλεω

10.225

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

ΑΕΙ

Φλώρινα

10.200

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

ΑΕΙ

Αθήνα

9.950

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Φιλοσοφίας

ΑΕΙ

Πάτρα

9.925

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

ΑΕΙ

Αλεξ/πολη

9.925

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φιλολογίας

ΑΕΙ

Ιωάννινα

9.825

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΑΕΙ

Ιωάννινα

9.525

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

ΑΕΙ

Βόλος

9.475

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

ΑΕΙ

Ψαχνά Εύβοιας

9.400

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.)
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ)
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

ΤΕΙ

Αγ. Νικόλαος

9.385

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

ΑΕΙ

Ρόδος

9.250

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κοινωνιολογίας

ΑΕΙ

Μυτιλήνη

9.125

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.)
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

ΤΕΙ

Ρόδος

9.000

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Ισπανικά

ΑΕΙ

Αθήνα

8.945

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Φιλολογίας

ΑΕΙ

Καλαμάτα

8.900

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

8.850

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΑΕΙ

Ρέθυμνο

8.750

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φιλοσοφίας

ΑΕΙ

Ιωάννινα

8.650

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

ΑΕΙ

Καλαμάτα

8.625

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τεχνών Ήχου και Εικόνας

ΑΕΙ

Κέρκυρα

8.600

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Φιλολογίας

ΑΕΙ

Ρέθυμνο

8.525

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

ΑΕΙ

Ρέθυμνο

8.400

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Ελληνικής Φιλολογίας

ΑΕΙ

Κομοτηνή

8.300

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θεατρικών Σπουδών

ΑΕΙ

Πάτρα

8.250

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

ΑΕΙ

Καστοριά

8.225

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

ΑΕΙ

Ναύπλιο

7.925

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θεατρικών Σπουδών

ΑΕΙ

Ναύπλιο

7.900

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ιστορίας - Αρχαιολογίας

ΑΕΙ

Αγρίνιο

7.800

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

ΑΕΙ

Αθήνα

7.750

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

ΑΕΙ

Μυτιλήνη

7.750

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Ιστορίας και Εθνολογίας

ΑΕΙ

Κομοτηνή

7.725

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

ΑΕΙ

Κομοτηνή

7.700

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ιστορίας

ΑΕΙ

Κέρκυρα

7.475

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

ΑΕΙ

Κέρκυρα

7.425

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Θεολογίας

ΑΕΙ

Αθήνα

7.400

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Θεολογίας

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

7.375

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Γερμανικά

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

7.375

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

ΑΕΙ

Αργοστόλι

7.325

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

7.225

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μεσογειακών Σπουδών

ΑΕΙ

Ρόδος

7.150

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Γαλλικά

ΑΕΙ

Αθήνα

7.100

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

ΑΕΙ

Μυτιλήνη

7.100

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μουσειολογίας

ΑΕΙ

Πύργος

7.025

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

6.950

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής
Μόνο για Χριστιανούς Ορθόδοξους

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Βελλάς

6.925

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής
Μόνο για Χριστιανούς Ορθόδοξους

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Ηράκλειο

6.875

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Γερμανικά

ΑΕΙ

Αθήνα

6.775

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
Μόνο για άρρενες Χριστιανούς Ορθόδοξους

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Θεσσαλονίκη

6.725

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
Μόνο για άρρενες Χριστιανούς Ορθόδοξους

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Αθήνα

6.650

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
Μόνο για άρρενες Χριστιανούς Ορθόδοξους

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Βελλάς

6.400

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Ιταλικά

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

6.340

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
Μόνο για άρρενες Χριστιανούς Ορθόδοξους

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Ηράκλειο

6.175

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Γαλλικά

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

5.380

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ειδικό μάθημα: Ιταλικά

ΑΕΙ

Αθήνα

4.400

 

 

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών

 

Σχολή

Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος

Πόλη

Βάση (Μόρια) Εισαγωγής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

ΑΕΙ

Αθήνα

19.165

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

18.250

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΕΙ

Αθήνα

17.975

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διάφορες

17.975

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

17.885

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΕΙ

Αθήνα

17.775

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

17.625

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

?

17.500

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

17.450

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα

ΑΕΙ

Αθήνα

17.450

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΛΙΜΕΝΙΚΟ - ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

?

17.425

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

17.425

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΕΙ

Αθήνα

17.325

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

17.116

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

17.025

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Χημικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Αθήνα

17.000

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

16.950

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΑΕΙ

Αθήνα

16.925

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

16.875

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διάφορες

16.850

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Πληροφορικής

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

16.800

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Βιολογίας

ΑΕΙ

Αθήνα

16.750

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

16.725

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Ναυτικων Δοκιμων (ΣΝΔ) Μηχανικοι
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

16.700

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)
Πληροφορικής

ΑΕΙ

Αθήνα

16.550

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

ΑΕΙ

Πάτρα

16.500

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Βιολογίας

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

16.500

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Χημικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

16.450

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Πολιτικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Αθήνα

16.400

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

16.400

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Χημείας

ΑΕΙ

Αθήνα

16.400

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

ΑΕΙ

Πάτρα

16.365

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΑΕΙ

Πάτρα

16.350

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

16.175

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πληροφορικής

ΑΕΙ

Πειραιάς

16.150

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

16.125

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Βιολογίας

ΑΕΙ

Πάτρα

16.100

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΕΙ

Βόλος

16.025

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για Πυροσβέστες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

16.025

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Αθήνα

16.000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Βιολογίας

ΑΕΙ

Ηράκλειο

15.900

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

15.850

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Τρίκαλα

15.825

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

ΑΕΙ

Αλεξ/πολη

15.750

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

ΑΕΙ

Βόλος

15.725

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΛΙΜΕΝΙΚΟ - ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

?

15.700

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Χημικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Πάτρα

15.700

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα

ΑΕΙ

Τρίκαλα

15.666

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΕΙ

Βόλος

15.650

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Χημείας

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

15.625

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πληροφορικής και Τηλεματικής

ΑΕΙ

Αθήνα

15.575

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Φυσικής

ΑΕΙ

Αθήνα

15.400

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

15.375

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΑΕΙ

Αθήνα

15.350

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

ΑΕΙ

Λάρισα

15.350

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

ΑΕΙ

Αθήνα

15.325

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

15.275

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Χημείας

ΑΕΙ

Πάτρα

15.225

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

15.200

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

ΑΕΙ

Ιωάννινα

15.175

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βιοτεχνολογίας

ΑΕΙ

Αθήνα

15.125

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

ΑΕΙ

Βόλος

15.100

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Επιστήμης Υπολογιστών

ΑΕΙ

Ηράκλειο

15.075

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ψηφιακών Συστημάτων

ΑΕΙ

Πειραιάς

15.025

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Πολιτικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

14.850

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

14.790

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Χημείας

ΑΕΙ

Ιωάννινα

14.775

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΕΙ

Χανιά

14.625

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Χημείας

ΑΕΙ

Ηράκλειο

14.625

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χημικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Κοζάνη

14.625

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα

ΑΕΙ

Σέρρες

14.609

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ NAYTIKOY
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

14.600

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

ΑΕΙ

Ιωάννινα

14.505

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΕΙ

Ξάνθη

14.500

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΕΙ

Κοζάνη

14.500

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

ΑΕΙ

Πάτρα

14.475

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

ΑΕΙ

Αθήνα

14.350

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Βόλος

14.300

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

14.275

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Μαθηματικών

ΑΕΙ

Αθήνα

14.275

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Φυσικής

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

14.275

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

14.120

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

ΑΕΙ

Αιγάλεω

13.975

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξέταση σε αγωνίσματα

ΑΕΙ

Κομοτηνή

13.941

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΕΙ

Κοζάνη

13.825

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Χημείας

ΑΕΙ

Καβάλα

13.800

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΕΙ

Αθήνα

13.775

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Ιωάννινα

13.725

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Πολιτικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Πάτρα

13.650

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Αθήνα

13.625

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΑΕΙ

Πάτρα

13.575

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Μαθηματικών

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

13.450

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)
Στατιστικής

ΑΕΙ

Αθήνα

13.425

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

13.325

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Τρίκαλα

13.325

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πολιτικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Βόλος

13.175

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

ΑΕΙ

Πειραιάς

13.175

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Γεωπονίας

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

13.125

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

ΑΕΙ

Αθήνα

13.025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανικών Βιοϊατρικής

ΑΕΙ

Αιγάλεω

13.000

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Θεάτρου

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

13.000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΑΕΙ

Ίλιον

12.925

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Ρέθυμνο

12.850

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

ΑΕΙ

Χανιά

12.760

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Κινηματογράφου

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

12.750

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

ΑΕΙ

Αιγάλεω

12.675

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Φυσικής

ΑΕΙ

Πάτρα

12.650

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΕΙ

Αιγάλεω

12.500

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση

ΑΕΙ

Κέρκυρα

12.470

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΑΕΙ

Ιωάννινα

12.425

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

ΑΕΙ

Ξάνθη

12.335

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΑΕΙ

Πάτρα

12.325

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ναυπηγών Μηχανικών

ΑΕΙ

Αιγάλεω

12.200

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Πολιτικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Ξάνθη

12.150

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

ΑΕΙ

Αθήνα

12.125

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

ΑΕΙ

Πειραιάς

12.100

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Βόλος

12.100

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Φλώρινα

12.075

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΑΕΙ

Λαμία

11.875

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Αλεξ/πολη

11.800

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΑΕΙ

Αθήνα

11.775

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

11.725

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

11.700

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

11.675

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φυσικής

ΑΕΙ

Ιωάννινα

11.500

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

ΑΕΙ

Ιωάννινα

11.375

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΑΕΙ

Χανιά

11.350

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

ΑΕΙ

Αιγάλεω

11.350

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

ΑΕΙ

Σέρρες

11.325

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση

ΑΕΙ

Άρτα

11.240

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Φυσικής

ΑΕΙ

Ηράκλειο

11.075

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΑΕΙ

Ξάνθη

11.050

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Ρόδος

10.900

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Αιγάλεω

10.700

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μαθηματικών

ΑΕΙ

Πάτρα

10.675

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

ΑΕΙ

Λαμία

10.650

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

ΑΕΙ

Ρέθυμνο

10.600

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΕΙ

Πάτρα

10.575

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΑΕΙ

Ιωάννινα

10.475

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΑΕΙ

Τρίπολη

10.450

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πληροφορικής

ΑΕΙ

Κέρκυρα

10.350

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Βόλος

10.275

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΑΕΙ

Αθήνα

10.225

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

ΑΕΙ

Φλώρινα

10.200

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

ΑΕΙ

Αθήνα

10.100

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

10.075

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Σχολή Πλοιάρχων
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Διάφορες

10.025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μαθηματικών

ΑΕΙ

Ιωάννινα

10.025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πολιτικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Αιγάλεω

9.975

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

ΑΕΙ

Αιγάλεω

9.975

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Μουσικών Σπουδών
Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

ΑΕΙ

Αθήνα

9.950

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

ΑΕΙ

Αλεξ/πολη

9.925

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

ΑΕΙ

Αιγάλεω

9.910

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

ΑΕΙ

Αιγάλεω

9.900

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

9.750

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Πληροφορικής

ΑΕΙ

Καβάλα

9.725

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΕΙ

Πάτρα

9.550

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

ΑΕΙ

Αθήνα

9.475

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

ΑΕΙ

Ψαχνά Εύβοιας

9.400

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Γεωγραφίας

ΑΕΙ

Αθήνα

9.375

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

ΑΕΙ

Ιωάννινα

9.300

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Γεωπονίας

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

9.275

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

ΑΕΙ

Ρόδος

9.250

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

ΑΕΙ

Καλαμάτα

9.125

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Γεωλογίας

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

9.025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών

ΑΕΙ

Ηράκλειο

8.975

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΕΙ

Σέρρες

8.800

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

8.775

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

ΑΕΙ

Αιγάλεω

8.775

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΕΙ

Ηράκλειο

8.750

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τεχνών Ήχου και Εικόνας

ΑΕΙ

Κέρκυρα

8.600

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πολιτικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Πάτρα

8.575

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

ΑΕΙ

Καρδίτσα

8.375

Σχολή

Τύπος
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος

Πόλη

Βάση (Μόρια) Εισαγωγής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

ΑΕΙ

Αιγάλεω

8.335

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φυσικής

ΑΕΙ

Λαμία

8.200

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

ΑΕΙ

Αγρίνιο

8.100

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΑΕΙ

Ψαχνά Εύβοιας

7.975

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

ΑΕΙ

Ναύπλιο

7.925

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πληροφορικής

ΑΕΙ

Καστοριά

7.825

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας

ΑΕΙ

Λάρισα

7.650

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Πολιτικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Σέρρες

7.600

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΕΙ

Βόλος

7.600

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Σχολή Μηχανικών
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ

Διάφορες

7.550

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ψηφιακών Συστημάτων

ΑΕΙ

Λάρισα

7.475

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΕΙ

Ηράκλειο

7.425

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΤΕΙ

Αθήνα

7.400

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Θεσσαλονίκη

7.400

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Χανιά

7.325

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μαθηματικών

ΑΕΙ

Λαμία

7.200

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Γεωπονίας

ΑΕΙ

Ηράκλειο

7.075

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

ΑΕΙ

Λήμνος

7.050

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

ΑΕΙ

Ψαχνά Εύβοιας

7.000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

ΑΕΙ

Σύρος

6.975

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΑΕΙ

Άρτα

6.950

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

ΑΕΙ

Σέρρες

6.850

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Ξάνθη

6.750

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

ΑΕΙ

Αργοστόλι

6.700

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Βόλος

6.550

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕΙ

Αθήνα

6.550

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Γεωπονίας

ΑΕΙ

Καλαμάτα

6.500

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

ΑΕΙ

Μυτιλήνη

6.400

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΕΙ

Χανιά

6.375

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

ΑΕΙ

Ηράκλειο

6.250

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστήμης των Υλικών

ΑΕΙ

Πάτρα

6.150

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ψηφιακών Συστημάτων

ΑΕΙ

Σπάρτη

6.075

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Γεωλογίας

ΑΕΙ

Πάτρα

5.950

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Φυσικής

ΑΕΙ

Καβάλα

5.800

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

ΤΕΙ

Αθήνα

5.725

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μαθηματικών

ΑΕΙ

Καστοριά

5.675

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΤΕΙ

Αθήνα

5.650

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

ΑΕΙ

Αιγάλεω

5.585

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

ΑΕΙ

Κοζάνη

5.450

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γεωπονίας

ΑΕΙ

Φλώρινα

5.375

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Λάρισα

5.250

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γεωπονίας

ΑΕΙ

Άρτα

5.250

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Γεωπονίας

ΑΕΙ

Αμαλιάδα

5.075

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Μόνο για Χριστιανούς Ορθόδοξους

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Θεσσαλονίκη

5.000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΑΕΙ

Χίος

4.925

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

ΑΕΙ

Σέρρες

4.850

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας

ΑΕΙ

Δράμα

4.850

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΑΕΙ

Λάρισα

4.750

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Μόνο για Χριστιανούς Ορθόδοξους

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Αθήνα

4.750

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Συστημάτων Ενέργειας

ΑΕΙ

Λάρισα

4.700

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Μυτιλήνη

4.300

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

ΑΕΙ

Ρέθυμνο

4.200

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

ΑΕΙ

Ηράκλειο

4.175

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

ΑΕΙ

Καρδίτσα

4.100

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης

ΑΕΙ

Κιλκίς

3.975

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γεωγραφίας

ΑΕΙ

Μυτιλήνη

3.950

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

ΑΕΙ

Γρεβενά

3.950

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

ΑΕΙ

Σάμος

3.925

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Αγροτικής Ανάπτυξης

ΑΕΙ

Ορεστιάδα

3.825

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Αγρίνιο

3.475

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

ΑΕΙ

Σάμος

3.150

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μαθηματικών

ΑΕΙ

Σάμος

3.125

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

ΑΕΙ

Χανιά

2.650

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Δράμα

2.550

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΑΕΙ

Ορεστιάδα

2.050

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

ΑΕΙ

Μεσολόγγι

1.700

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

ΑΕΙ

Κοζάνη

1.350

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

ΑΕΙ

Μεσολόγγι

1.025

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Ζάκυνθος

900

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής

ΑΕΙ

Μεσολόγγι

875

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

ΑΕΙ

Καρπενήσι

625