Θεολόγοι

ΚΩΒΑΙΟΥ Α.

 

Φιλόλογοι

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ Μ.

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Γ.

ΚΑΤΣΟΥΛΙΑ Δ.

ΚΟΚΛΑ Κ.

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ Σ.

ΠΕΤΣΩΤΗ Δ.

ΡΑΠΕΣΗ Α.

ΣΑΒΒΙΔΟΥ Α.

ΤΣΙΩΛΗ Μ.

ΧΑΛΚΕΑ Ε.

 

Μαθηματικοί

ΖΕΡΒΟΣ Β.

ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ Σ.

ΚΟΚΙΟΥΣΗΣ Α.

ΚΩΣΤΑΣ Δ.

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Δ.

 

Φυσικοί

ΛΙΟΥΤΑΣ Μ.

ΜΑΣΕΛΗ Ν.

 

Χημικοί

ΣΑΠΚΑ Μ.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.

 

Βιολόγοι

ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Ε.

 

Αγγλικής Γλώσσας

ΚΑΡΟΥΝΗ Ε.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ε.

 

Γαλλικής Γλώσσας

 

 

Γερμανικής Γλώσσας

 

 

Κοινωνικών Επιστημών

ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ Φ.

 

Φυσικής Αγωγής

ΓΚΟΝΤΙΝΑΚΟΣ Κ.

ΖΑΜΠΕΤΑΣ Ε.

 

Οικονομίας

ΒΙΚΕΛΗΣ Γ.

 

Πληροφορικής

ΜΠΑΛΤΖΗ Β.

ΧΑΤΖΗΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗ Ε.