Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο, http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/    μπορείτε να βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τη Φυσική των Στοιχειωδών σωματιδίων  και να λύσετε απορίες που πιθανόν  σας απασχολούν.
Επίσης , μπορείτε να μάθετε για τις δραστηριότητες του  Ευρωπαικού  Κέντρου Μελέτης της Φυσικής Στοιχειωδών σωματιδίων (CERN)
 
MasterClasses στη Φυσική Στοιχειωδών σωματιδίων 
Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο  http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/software/hands_on_cern/index.htm μπορείτε  τέλος να βρείτε τη θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα μαθήματα.