Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στις 10:00

θα γίνει η έναρξη της σχολικής χρονιάς με την τέλεση του αγιασμού.

  • Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' Λυκείου θα προσέλθουν στο σχολείο στις 9:00.
  • Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β' & Γ' Λυκείου θα προσέλθουν στο σχολείο στις 9:30.

 

      Θα δοθούν βιβλία και πρόγραμμα σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου.