Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023, παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν την υπεύθυνη δήλωση που ακολουθεί ΕΔΩ.