Σύμφωνα με έγγραφο της Στρατολογική Υπηρεσίας Δυτικής Αττικης, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024 (από 02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024).

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.