Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 2006 (κλάσεως 2027) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, από 02 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.