Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) του Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, όπως καταρτίστηκε από τα Εκπαιδευτικά Συμβούλια της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Επιτελείου. 

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ