Για να ενημερωθείτε για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, επιλέξτε παρακάτω συνδέσμους.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, πατήστε εδώ,

Για το σχετικό ΦΕΚ, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και παραδείγματα, πατήστε εδώ.