Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.) προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Πάλης μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, σχολικού έτους 2023-2024. Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σε συνεργασία με την ΕΛ.Ο.Π. και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 στο ΕΑΚ Λάρισας (ΑΛΚΑΖΑΡ - Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων).

Για την προκήρυξη, πατήστεεδώ.

Για την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.